Vad är RF?

Priser

RF – Royaltyfri

När du köper en RF-bild så är bilden för dig som kund fri i sin användning avseende typ av produkter, antal produkter och tid. Användningsrätten gäller hela världen. Priset för bilden grundar sig enbart på bildens storlek. Bildens filstorlek är indirekt det enda som styr användningsmöjligheten. Den frihet du får i bildanvändningen för en RF-bild innebär samtidigt att andra kunder kan köpa samma bild med motsvarande fria användningsrätt. Ibland vill man kunna vara ensam om sin bildanvändning. Det finns då en möjlighet att göra ett friköp av en RF bild. Det innebär att vi mot ett tillägg kan ta bort den specifika RF-bilden från marknaden under den tid ni önskar ha ensamrätt i användningen.Registrera dig som ny kund

Stäng
overlay
loading

Skapa mapp

Stäng